Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • UNIVERSE shipping: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door UNIVERSE shipping met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, UNIVERSE shipping aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke  onjuistheden van het getoonde.
4. UNIVERSE shipping is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.